Sztuczna inteligencja w środowisku akademickim: Najlepsze narzędzia dla przyszłości uczenia się studentów

Sztuczna inteligencja w środowisku akademickim: Najlepsze narzędzia dla przyszłości uczenia się studentów

Sztuczna inteligencja szybko stała się integralną częścią naszego codziennego życia. Obecnie sztuczna inteligencja (technologia AI) ma wpływ na niemal każdą branżę, oferując usprawnione i zautomatyzowane wykonywanie zadań. Od aplikacji sportowych, w których sztuczna inteligencja może szybko analizować dane wejściowe, aby pomóc poprawić wyniki sportowe, po edukację, w której sztuczna inteligencja toruje drogę do bardziej spersonalizowanej i skutecznej nauki.

Mimo że sztuczna inteligencja nie jest jeszcze wykorzystywana na wszystkich uniwersytetach i w szkołach, coraz więcej firm EdTech zaczyna opracowywać kursy oparte na sztucznej inteligencji i personalizować doświadczenia edukacyjne. Sztuczna inteligencja pomaga w identyfikowaniu luk w wiedzy i dostarczaniu ukierunkowanych informacji zwrotnych, by wspomnieć o kilku korzyściach.

Narzędzia sztucznej inteligencji zaprojektowane z myślą o edukacji zrewolucjonizowały tradycyjne metody uczenia się, umożliwiając edukację ludziom na całym świecie, ułatwiając uczniom zrozumienie materiału i tworząc unikalne wirtualne klasy. Ponieważ coraz więcej firm EdTech wdraża innowacyjne technologie edukacyjne, rozsądnie jest zacząć badać tę technologię i przyjrzeć się perspektywom branży EdTech.

Czy sztuczna inteligencja jest przyszłością nauki?

Jedno jest pewne: edukacja oparta na sztucznej inteligencji zmienia tradycyjne podejście i kształtuje przyszłość branży. Narzędzia i rozwiązania AI przeznaczone dla edukacji mają szeroki zakres funkcji. Te narzędzia AI mogą analizować duże ilości danych przy użyciu zaawansowanych algorytmów opartych na uczeniu maszynowym (ML) i oferować adaptowalne doświadczenia edukacyjne. Narzędzia AI pomagają również uczniom, oferując bardziej spersonalizowane treści edukacyjne, zapewniając natychmiastową informację zwrotną i umożliwiając dostęp do technologii takich jak AR i VR w edukacji.

Wykorzystanie konwersacyjnych narzędzi sztucznej inteligencji w edukacji rośnie. Należą do nich chatboty i wirtualni asystenci, którzy promują niezależną naukę. Chatboty oparte na sztucznej inteligencji są projektowane przy użyciu algorytmów przetwarzania języka naturalnego (NLP) i uczenia maszynowego (ML). Oznacza to, że mogą one oferować studentom szybkie i wysoce spersonalizowane wsparcie. Na przykład, chatboty mogą odpowiadać na pytania i prowadzić uczniów przez cały proces nauki, prowadząc do lepszych wyników w nauce.

Tworzenie angażującego i interaktywnego środowiska nauczania jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej, umożliwiając uczniom łatwiejsze przyswajanie pojęć i lepsze zapamiętywanie informacji. W rezultacie narzędzia edukacyjne AI szybko zyskują na popularności w sektorze edukacyjnym dzięki spersonalizowanym kursom, interaktywnym wykładom i grywalizowanym klasom. 

Według źródła, sztuczna inteligencja w sektorze edukacyjnym ma wzrosnąć z 3,45 mld USD do 23,82 mld USD do 2030 roku. Ponadto źródło to zasugerowało, że globalny rynek e-learningu może osiągnąć 462,6 mld USD, rosnąc przy CAGR na poziomie ponad 13% do 2027 roku. 

Powyższe statystyki pokazują, że firmy inwestują w bardziej usprawnioną i spersonalizowaną edukację opartą na sztucznej inteligencji. Wraz z rosnącą liczbą uruchamianych obecnie aplikacji AI, takich jak roboty, wirtualni asystenci, chatboty, cyfrowe klasy i narzędzia widzenia komputerowego, eksperci uważają, że sztuczna inteligencja staje się niezbędna w nowoczesnym krajobrazie edukacyjnym.

‍‍Korzyści ze sztucznej inteligencji dla studentów

Pozwalając uczniom zagłębić się w świat technologii od najmłodszych lat, dajemy im przewagę w przyszłym miejscu pracy. Wynika to z faktu, że w większości firm i w wielu dziedzinach korzystanie z technologii jest koniecznością. Istnieje jednak wiele innych korzyści wynikających z włączenia sztucznej inteligencji do edukacji. Niektóre z kluczowych wymieniono poniżej:

 • Analizowanie luk w nauce: Niektóre narzędzia AI mogą pomóc w analizie wyników uczniów poprzez porównywanie różnych semestrów i identyfikowanie luk w nauce, które mogą zostać przeoczone przez profesorów.
 • Większa personalizacja: Dzięki zdolności do analizowania dużych ilości danych, sztuczna inteligencja może identyfikować wzorce uczenia się i dostosowywać treści edukacyjne do konkretnych uczniów.
 • Odpowiadanie na pytania: Narzędzia AI, chatboty i wirtualny asystent nauki, które opisaliśmy powyżej, mogą odpowiadać na pytania uczniów w ciągu kilku sekund. Mogą one odpowiadać na pytania bez pomocy człowieka, ponieważ są wcześniej szkolone przez ludzi i mogą natychmiast przetwarzać bogaty zestaw danych.
 • Przekazywanie informacji zwrotnych na czas: Dzięki narzędziom sztucznej inteligencji uczniowie mogą również korzystać z terminowych i spersonalizowanych informacji zwrotnych. Pomaga im to wrócić na właściwe tory, gdy zagubią się w temacie, poprawiając wyniki w nauce i zaangażowanie uczniów.
 • Pozwól na grywalizację: Narzędzia sztucznej inteligencji są idealnymi towarzyszami do nauki gamifikacji. Zapewniając gamifikowane doświadczenia w sferze uczenia się za pomocą VR i AR, sztuczna inteligencja pomaga znacznie zwiększyć zaangażowanie i satysfakcję uczniów.
 • Skrócenie czasu: Niektóre instytucje umożliwiają studentom korzystanie z narzędzi AI do sporządzania notatek podczas wykładu lub burzy mózgów podczas pisania zadań tekstowych. Pozwala to studentom zaoszczędzić czas i skupić się na umiejętnościach wyższego poziomu, takich jak analiza czy kreatywność.
 • Zwiększenie dostępności: Sztuczna inteligencja może transkrybować tekst, ponownie wykorzystywać różne rodzaje treści, dodawać napisy i szybko tłumaczyć lekcje wideo na różne języki. Funkcje te zapewniają większą dostępność i sprawiają, że edukacja jest dostępna dla różnych uczniów na całym świecie.
 • Dostosowanie się do neuroróżnorodności: Niektórzy uczniowie z neurozróżnicowaniem mogą zmagać się z tradycyjnymi metodami i koncepcjami edukacji. Ponieważ narzędzia AI oferują personalizację, mogą również pomóc takim uczniom, zapewniając dostosowane ustawienia i metody uczenia się.

Korzyści dla nauczycieli

Mimo że narzędzia sztucznej inteligencji koncentrują się głównie na poprawie doświadczenia uczenia się i wyników akademickich studentów, nadal mają szeroki zakres korzyści zarówno dla profesorów, jak i instytucji. Oto niektóre z nich:

 • Oszczędność czasu: Podobnie jak w przypadku studentów, narzędzia AI mogą pokryć wiele czasochłonnych zadań, które wcześniej wymagały zasobów ludzkich. Mogą one obejmować zadania takie jak tworzenie rekordów, prowadzenie, oznaczanie, przygotowanie do wykładów, tłumaczenie wideo i tworzenie informacji zwrotnych. Pozwala to profesorom zaoszczędzić czas i wymyślić kreatywne pomysły, których technologie nie byłyby w stanie zapewnić.
 • Generowanie treści: Sztuczna inteligencja jest niezwykle przydatnym narzędziem do generowania treści. Może pomóc nauczycielom w tworzeniu pomysłów na lekcje, kreatywnych zadań, wskazówek dotyczących spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych, a także w faktycznym generowaniu treści edukacyjnych w oparciu o skrypt lub dane przekazywane przez profesorów do narzędzi AI.
 • Analizowanie danych dotyczących wyników uczniów: Narzędzia AI mogą gromadzić i monitorować wyniki uczniów w oparciu o czynniki pochodzące od profesorów. Mogą również pomóc śledzić frekwencję, składanie zadań i wyniki na egzaminach w określonym okresie, a także podkreślać niepokojące wzorce zachowań.
 • Motywuj i angażuj uczniów: Współcześni uczniowie potrzebują angażujących doświadczeń. Tak, nawet w edukacji! Narzędzia AI są doskonałym wyborem do zwiększania motywacji i zaangażowania uczniów w różnym wieku i na różnych poziomach.

Najważniejsze przypadki użycia sztucznej inteligencji w edukacji 

Automatyzacja tworzenia i tłumaczenia treści

Niektóre narzędzia do tworzenia treści oparte na sztucznej inteligencji umożliwiają nauczycielom tworzenie materiałów szkoleniowych, takich jak arkusze ćwiczeń, quizy, filmy i interaktywne prezentacje. Narzędzia te wykorzystują algorytmy AI i ML, aby pomóc nauczycielom usprawnić i zautomatyzować procesy tworzenia i tłumaczenia treści.

Jednym z największych problemów platform EdTech i e-learningowych, który uniemożliwia im skalowanie, jest konieczność tłumaczenia treści na różne języki. Chociaż firmy te mogłyby zatrudnić tłumaczy, koszty i czas, jaki poświęcą na to zadanie, drastycznie wpłyną na całe doświadczenie.  

W tym miejscu pojawiają się narzędzia oparte na sztucznej inteligencji. Wybierając narzędzia do tworzenia i tłumaczenia treści, firmy EdTech i e-learningowe mogą zautomatyzować proces tłumaczenia, oszczędzając czas i pieniądze. Narzędzia AI są zasilane przez algorytmy NLP, dzięki czemu mogą generować nowe treści, analizując istniejące materiały. Narzędzia te mogą również zachować styl marki i ton głosu podczas tłumaczenia materiałów tekstowych i wideo na wiele języków według własnych upodobań.

Narzędzia AI mogą obejmować wiele zadań, aby przyspieszyć skalowanie z pomocą ludzkich specjalistów. Oznacza to, że zawsze najlepiej jest, aby tłumacze i eksperci w wymaganej dziedzinie sprawdzali wygenerowane treści i edytowali je zgodnie z wiedzą specjalistyczną lub potrzebami biznesowymi.

Narzędzia do tworzenia treści pomagają w klasie na następujące sposoby:

 • Zezwalaj nauczycielom na ponowne wykorzystywanie treści, przesyłanie tekstu i konwertowanie go na wideo i odwrotnie;
 • Tłumacz materiały tekstowe i wideo na różne języki w ciągu kilku minut;
 • Dostosowywanie strategii nauczania w oparciu o konkretne potrzeby lub wyniki uczniów.

Ogólnie rzecz biorąc, celem narzędzi do tworzenia treści w edukacji jest zmniejszenie obciążenia pracą nauczycieli i pomoc w tworzeniu bardziej efektywnych materiałów edukacyjnych.

Usprawnienie funkcji Content Curation

Oprócz generowania, ponownego wykorzystywania i tłumaczenia treści, narzędzia AI są również skuteczne w ich selekcjonowaniu. Widzimy duże wyzwanie wśród firm EdTech i e-learningowych, aby działać z dużą ilością niekontrolowanych, niefiltrowanych danych, które muszą być bardziej przejrzyste. Dlatego większość z nich gubi się w nich i ma trudności z opracowaniem atrakcyjnych, wysokiej jakości i angażujących lekcji.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego umożliwia platformom EdTech i e-learningowym dostarczanie wyselekcjonowanych i spersonalizowanych treści, które są zgodne z najnowszymi potrzebami uczniów, preferencjami dotyczącymi formatu nauki, rodzajem materiałów, których potrzebują, dziedzinami zainteresowań i celami edukacyjnymi. Zwiększa to zaangażowanie i retencję wiedzy podczas nauki.

Ponadto, narzędzia sztucznej inteligencji mogą dostarczać na czas spersonalizowane informacje zwrotne na temat wyników uczniów lub wcześniej zadanych pytań, dzięki czemu czują się oni wspierani i prowadzeni, gdy tylko tego potrzebują. Poprzez ukierunkowane rekomendacje i personalizację, sztuczna inteligencja działa jak wirtualni korepetytorzy, którzy pomagają zwiększyć motywację i poprawić wyniki w nauce.

Ulepszanie starych materiałów edukacyjnych

Narzędzia AI są również skuteczne w poprawianiu jakości starych lub przestarzałych materiałów edukacyjnych, które nie odpowiadają współczesnym potrzebom uczniów. Takimi materiałami mogą być dokumenty historyczne i filmy. Narzędzia AI mogą pomóc poprawić jakość i rozdzielczość starych materiałów, tak aby pasowały do nowoczesnych standardów i były bardziej angażujące dla uczniów.

Aktualizacja treści za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji ułatwia uczniom analizowanie, czytanie i rozumienie materiałów edukacyjnych, co prowadzi do lepszego zrozumienia, głębszego zrozumienia materiału i ostatecznie lepszych wyników w nauce.

Do tego zadania potrzebna będzie wersja generatywnej sztucznej inteligencji znana jako Generative Adversarial Networks (GAN). Narzędzia te koncentrują się na przywracaniu niskiej jakości obrazów i usuwaniu prostych znaków wodnych. 

Jest to szczególnie ważne dla domen e-learningowych związanych ze sztuką i projektowaniem, ponieważ przywracanie obrazów niskiej jakości może pomóc w wykrywaniu ważnych szczegółów dzieł sztuki. Jest to również skuteczne w sektorze historycznym, ponieważ sztuczna inteligencja pomaga w skanowaniu i przywracaniu prac badawczych i starych dokumentów.

6 najlepszych narzędzi AI dla studentów

1. Edukacja Brask 

Jak się dowiedzieliśmy, Rask AI to wiodące narzędzie do edycji i lokalizacji wideo oparte na sztucznej inteligencji. Zespół, który uruchomił Rask AI, pracuje teraz nad wprowadzeniem nowego produktu - Brask Education, który zrewolucjonizuje sektor edukacyjny jako jedno z najbardziej obiecujących narzędzi AI dla studentów.

Dzięki zaawansowanej technologii AI, Brask Education pomoże stworzyć indywidualne ścieżki nauki dla każdego ucznia. Jego algorytmy mogą analizować wyniki ucznia, luki w wiedzy, tempo ucznia i preferencje dotyczące nauki, aby opracować wysoce spersonalizowane podejścia do nauki. Oznacza to, że firmy EdTech i e-learningowe będą w stanie opracować program nauczania dostosowany do mocnych i słabych stron uczniów oraz ich zainteresowań.

Oto kilka kluczowych funkcji oferowanych przez Brask Education:

Adaptacyjna zawartość edukacyjna

Brask Education może dostosować poziom trudności materiału do umiejętności ucznia. Powiedzmy, że uczeń wyróżnia się w matematyce; wtedy sztuczna inteligencja w narzędziu może dostosować zawartość materiału, aby uczeń otrzymał bardziej złożone zadania. Gdy uczeń ma trudności z matematyką, narzędzie może zapewnić prostsze zadania, aby uczeń mógł powrócić do podstawowych pojęć matematycznych.

Automatyzacja i transformacja tworzenia treści

Brask Education wykorzystuje 3 wiadra do tworzenia treści edukacyjnych:

 • Analizuj i wykorzystuj treści open source (np. filmy z YouTube);
 • Przyjęcie i przekształcenie istniejącej zawartości. 
 • Zrozumienie kontekstów i przypadków konwersji wideo na format audio, tekstowy lub krótki.

Generowanie treści za pomocą Gen AI

Tutor AI firmy Brask Education może pomóc uczniom łatwiej przejść przez kurs. Narzędzie to może odpowiadać na pytania i prowadzić uczniów przez kurs, pomagając im znaleźć potrzebny materiał i utrzymać ich zaangażowanie podczas procesu.

2. Khan Academy (Khanmigo)

Khan to amerykańska organizacja edukacyjna non-profit założona w 2006 roku przez Sala Khana. Głównym celem Khan Academy jest dostarczanie zestawu narzędzi online, które pomagają uczniom uzyskać nowoczesną, dostosowaną do ich potrzeb edukację. Khan Academy udostępnia edukację uczniom na całym świecie. Materiały edukacyjne są dostępne w formie lekcji wideo, choć nauczyciele mogą również korzystać z szeregu dodatkowych ćwiczeń i materiałów prezentowanych na stronie internetowej firmy.

W marcu 2023 roku Khan Academy wprowadziła na rynek nowy produkt o nazwie Khanmigo. Jest to poręczne narzędzie AI zaprojektowane specjalnie dla edukacji. Działa jako korepetytor jeden na jednego, planista lekcji, trener pisania w celu poprawy umiejętności pisania, a także nauczyciel informatyki - wszystko w ramach jednej platformy edukacyjnej opartej na sztucznej inteligencji. 

Khanmigo może naśladować trenera pisania, generując podpowiedzi i spersonalizowane sugestie, zachęcając uczniów i motywując ich podczas pisania i współpracy. Narzędzie oferuje również interaktywne doświadczenia i spersonalizowane informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, które mogą pomóc osobom uczącym się języka poprawić swoje umiejętności i poczuć wsparcie w trakcie całego procesu.

3. SanaLabs

SanaLabs została stworzona, aby wzmocnić pozycję świata poprzez światowej klasy naukę i wiedzę. Jej założyciele zidentyfikowali duże wyzwanie na rynku - ogromna większość ludzkiej wiedzy jest nadal niedostępna. Tak więc SanaLabs zostało uruchomione, aby ją odblokować, czyniąc edukację online łatwiejszą i bardziej dostępną dla wszystkich dokładnie wtedy, gdy jej potrzebują.

Automatyzując wszystko, od rejestracji użytkowników po przypomnienia o szkoleniach, SanaLabs jest dobrym rozwiązaniem dla każdej firmy, która chce ograniczyć rutynową pracę i skupić się na bardziej wartościowych zadaniach. Oto niektóre z kluczowych funkcji oferowanych przez tę platformę AI:

Skalowanie podróży edukacyjnych - SanaLabs ma integracje typu plug-and-play, dzięki czemu platforma może szybko i automatycznie rejestrować użytkowników w różnych programach edukacyjnych i wyzwalać przypomnienia zgodnie z danymi użytkownika i wydajnością.

Personalizacja - Usprawnij zarządzanie marką dzięki możliwości ustawiania niestandardowych logo, czcionek i kolorów w SanaLab, a także tworzenia niestandardowych szablonów wiadomości e-mail.

Planowanie prowadzone przez instruktora - nauka w środowisku biznesowym jest łatwiejsza dzięki możliwościom SanaLab w zakresie usprawnienia planowania wirtualnych, hybrydowych i osobistych sesji szkoleniowych.

Personalizacja programów szkoleniowych - SanaLabs to dobre rozwiązanie do dostosowywania i personalizowania kursów edukacyjnych, dzięki czemu każdy program pasuje do poziomu wiedzy ucznia i oferuje unikalne rekomendacje oparte na aktywności i obszarze zainteresowań. 

Sesje grupowe na żywo - wbudowana bezpośrednio w platformę SanaLabs wirtualna klasa sprawia, że nauka jest łatwiejsza i przyjemniejsza dzięki nauce online i sesjom hybrydowym. 

Zwiększone zaangażowanie - SanaLabs oferuje szeroką gamę formatów edukacyjnych, które można wykorzystać do zwiększenia zaangażowania. Niezależnie od tego, czy Twoi uczniowie wolą quizy, ankiety, karteczki samoprzylepne czy filmy - platforma zaspokoi Twoje potrzeby.

Automatyczna analiza - dzięki najnowocześniejszym algorytmom uczenia maszynowego, SanaLabs może zautomatyzować proces gromadzenia danych i generować wgląd w czasie rzeczywistym.

4. Colossyan

Colossyan to platforma oparta na sztucznej inteligencji, która może tworzyć filmy z tekstu. Platforma ma szeroki zakres funkcji, w tym awatary AI, które działają jako prezenterzy treści wideo. Użytkownicy mogą również przesyłać pliki PDF lub slajdy PowerPoint, aby przekształcić je w angażujące filmy edukacyjne za pomocą jednego kliknięcia.

Celem Colossyan jest stworzenie generatora wideo AI idealnego dla firm EdTech i e-learningowych. Zaprojektowany, aby znacznie uprościć proces tworzenia wideo dla nauczycieli, twórców treści i marketerów, Colossyan tworzy wysokiej jakości i spersonalizowane materiały wideo nawet bez konieczności posiadania technicznego doświadczenia w edycji wideo.

Platforma wideo Colossyan AI wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego (ML) i technologie przetwarzania języka naturalnego (NLP), aby poprawić wrażenia z nauki. Jest również wzbogacona o awatary AI i technologie renderowania, dzięki czemu platforma może tworzyć filmy przypominające prezenterów, które sprawiają, że materiały wideo są bardziej atrakcyjne.

Dzięki niezwykle łatwemu, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i możliwości dostosowywania materiałów wideo do nauki, Colossyan oferuje ponad 50 różnych awatarów AI, 70 języków do tłumaczenia wideo oraz możliwość automatycznego tłumaczenia filmów za pomocą jednego kliknięcia. 

Awatary stworzone przez platformę można również dostosować, ponieważ są one dostępne dla różnych płci, wieku i grup etnicznych oraz mają naturalne ruchy w celu zapewnienia autentyczności treści.

5. BYJU

Aplikacja BYJU sprawia, że nauka jest dostępna, interaktywna, adaptacyjna i spersonalizowana. Osiąga się to poprzez animowane filmy, gry, quizy itp. Celem aplikacji BYJU jest dostosowanie materiałów edukacyjnych do potrzeb, preferencji i stylu uczenia się każdego ucznia.

Zapewniając najwyższej klasy doświadczenie edukacyjne, BYJU'S ma również kilka innowacyjnych partnerstw z wiodącymi światowymi firmami, takimi jak Disney i Google. Pomaga to aplikacji w jeszcze większym zaangażowaniu i pomaga większej liczbie uczniów stać się aktywnymi i zmotywowanymi uczniami z doskonałymi wynikami w nauce.

Sprawdzona metodologia akademicka BYJU obejmuje:

 • Każda klasa jest starannie zaprojektowana przez ekspertów z metodami nauczania, które okazały się skuteczne;
 • Zajęcia koncentrowały się na ćwiczeniu i poprawianiu lekcji, a nie wyłącznie na nauczaniu teoretycznym.
 • Testy, quizy i arkusze ćwiczeń dla lepszej praktyki, zapamiętywania i dostosowywania lekcji.

6. Fetchy

Fetchy ma ponad 50 narzędzi zwiększających produktywność, zaprojektowanych w celu poprawy wiedzy i wydajności nauczycieli. Fetchy, oparte na sztucznej inteligencji, pozwala na zmodernizowane i spersonalizowane doświadczenie edukacyjne online. 

Fetchy może uprościć planowanie lekcji dla nauczycieli, dzięki czemu mogą oni szybko i łatwo tworzyć angażujące plany lekcji. Kilka niestandardowych funkcji w aplikacji pomaga również w mierzeniu i monitorowaniu postępów uczniów, oferując natychmiastowe spersonalizowane informacje zwrotne na temat każdego ucznia w celu zidentyfikowania słabych i mocnych stron.

Ponadto Fetchy może pomóc nauczycielom napotykającym przeszkody w klasie, umożliwiając dostęp do porad ekspertów i funkcji wsparcia w celu uzyskania cennych spostrzeżeń. Funkcja dostosowywania pozwala nauczycielom i instytucjom zaspokajać wyjątkowe potrzeby uczniów i dostarczać materiały edukacyjne w preferowanych formatach, zwiększając zaangażowanie i personalizację w trakcie nauki.

Podsumowując

Sztuczna inteligencja ma potencjał, aby zrewolucjonizować sposób, w jaki myślimy o edukacji, a także sposób, w jaki się uczymy. Chociaż narzędzia AI potrzebują trochę czasu, aby zostać w pełni przyjęte w domenie, najlepsze narzędzia AI dla uczniów i nauczycieli już udowodniły swoją skuteczność w branży edukacyjnej.

Naukowcy i programiści będą nadal pracować nad ulepszaniem narzędzi i platform, badając potencjał sztucznej inteligencji w ograniczaniu ręcznych wysiłków i poprawie jakości edukacji na całym świecie.

FAQ

Jakie jest najlepsze narzędzie AI dla studentów?
Jaka jest najlepsza darmowa sztuczna inteligencja dla edukacji?
Jak studenci mogą korzystać ze sztucznej inteligencji?
Które narzędzie AI jest najlepsze do przygotowania się do egzaminu?
Subskrybuj nasz biuletyn
Tylko wnikliwe aktualizacje, zero spamu.
Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.

To też jest interesujące

10 najlepszych narzędzi do zamiany tekstu na mowę, aby zarobić więcej pieniędzy
Tanish Chowdhary
Tanish Chowdhary
Content marketer
13
min read

10 najlepszych narzędzi do zamiany tekstu na mowę, aby zarobić więcej pieniędzy

18 kwietnia 2024 r
#Text to Speech
Cięcie kosztów dzięki wewnętrznemu dubbingowi: Jak Pixellu obniżyło wydatki dzięki Rask AI dla treści wielojęzycznych
Maria Żukowa
Maria Żukowa
Szef działu kopii w firmie Brask
7
min read

Cięcie kosztów dzięki wewnętrznemu dubbingowi: Jak Pixellu obniżyło wydatki dzięki Rask AI dla treści wielojęzycznych

17 kwietnia 2024 r.
#CaseStudy
Najlepszy generator filmów krótkometrażowych AI na YouTube
Laiba Siddiqui
Laiba Siddiqui
Strateg i autor treści SEO
14
min read

Najlepszy generator filmów krótkometrażowych AI na YouTube

16 kwietnia 2024 r.
#Szorty
#Digest: Podróż i ciasto Rask AI w Q1
Maria Żukowa
Maria Żukowa
Szef działu kopii w firmie Brask
10
min read

#Digest: Podróż i ciasto Rask AI w Q1

11 kwietnia 2024 r
#Digest
Globalny sukces VR: 22% wzrost liczby odwiedzin i 40% powracających użytkowników dzięki japońskiej lokalizacji Rask AI
Maria Żukowa
Maria Żukowa
Szef działu kopii w firmie Brask
12
min read

Globalny sukces VR: 22% wzrost liczby odwiedzin i 40% powracających użytkowników dzięki japońskiej lokalizacji Rask AI

8 kwietnia 2024 r.
#CaseStudy
5 najlepszych narzędzi AI do tłumaczenia wideo w 2024 roku
Blessing Onyegbula
Blessing Onyegbula
Content Writer
8
min read

5 najlepszych narzędzi AI do tłumaczenia wideo w 2024 roku

2 kwietnia 2024 r.
#Tłumaczenie wideo
Jak tworzyć filmy z synchronizacją ruchu warg: Najlepsze praktyki i narzędzia AI na dobry początek
Mariam Odusola
Mariam Odusola
Content Writer
14
min read

Jak tworzyć filmy z synchronizacją ruchu warg: Najlepsze praktyki i narzędzia AI na dobry początek

28 marca 2024 r.
#Lip-sync
Kompletny przewodnik po tłumaczeniu wideo: Jak tłumaczyć filmy bez wysiłku
Lewis Houghton
Lewis Houghton
Copywriter
13
min read

Kompletny przewodnik po tłumaczeniu wideo: Jak tłumaczyć filmy bez wysiłku

25 marca 2024 r.
#Tłumaczenie wideo
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji w celu wzmocnienia pozycji nauczycieli i uwolnienia potencjału uczniów
Debra Davis
Debra Davis
5
min read

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji w celu wzmocnienia pozycji nauczycieli i uwolnienia potencjału uczniów

20 marca 2024 r.
#AugmentingBrains
3000 filmów w 20 dni: Kampania Rask AI przełamująca bariery językowe w rodzinach
Iryna Dzemyanchuk
Iryna Dzemyanchuk
Copywriter w Brask
13
min read

3000 filmów w 20 dni: Kampania Rask AI przełamująca bariery językowe w rodzinach

18 marca 2024 r.
#CaseStudy
Wielojęzyczne ścieżki dźwiękowe YouTube i sztuczna inteligencja Rask
Siobhan O'Shea
Siobhan O'Shea
Copywriter marketingowy
15
min read

Wielojęzyczne ścieżki dźwiękowe YouTube i sztuczna inteligencja Rask

17 marca 2024 r.
#Tłumaczenie wideo
Właśnie uruchomiony! Platforma Rask AI to miejsce do tłumaczenia i zmiany przeznaczenia treści na dużą skalę.
Anton Selikhov
Anton Selikhov
Dyrektor ds. produktu w Rask AI
8
min read

Właśnie uruchomiony! Platforma Rask AI to miejsce do tłumaczenia i zmiany przeznaczenia treści na dużą skalę.

7 marca 2024 r.
#Video Translate
#Szorty
#Nowości
Jak platforma Rask AI pomaga założycielom w rozwoju ich działalności?
Tanish Chowdhary
Tanish Chowdhary
Content marketer
12
min read

Jak platforma Rask AI pomaga założycielom w rozwoju ich działalności?

4 marca 2024 r.
#Nowości
Przyszłość wielojęzycznych treści wideo: Jak sztuczna inteligencja zmienia zasady gry
Laiba Siddiqui
Laiba Siddiqui
Strateg i autor treści SEO
15
min read

Przyszłość wielojęzycznych treści wideo: Jak sztuczna inteligencja zmienia zasady gry

1 marca 2024 r.
#Video Translate
Jak uzyskać bezpłatne i szybkie transkrypcje audio i wideo?
Debra Davis
Debra Davis
10
min read

Jak uzyskać bezpłatne i szybkie transkrypcje audio i wideo?

29 lutego 2024 r.
#Transkrypcja
Zamiana dźwięku na tekst w mgnieniu oka: błyskawiczny przewodnik po błyskawicznych transkrypcjach
Donald Vermillion
Donald Vermillion
12
min read

Zamiana dźwięku na tekst w mgnieniu oka: błyskawiczny przewodnik po błyskawicznych transkrypcjach

26 lutego 2024 r.
#Transkrypcja
Centrum szkoleniowe psychologii redubbinguje całą bibliotekę kursów za pomocą Rask AI
Iryna Dzemyanchuk
Iryna Dzemyanchuk
Copywriter w Brask
6
min read

Centrum szkoleniowe psychologii redubbinguje całą bibliotekę kursów za pomocą Rask AI

22 lutego 2024 r.
#CaseStudy
Odblokowywanie transkrypcji wideo YouTube za pomocą prostego przewodnika
Tanish Chowdhary
Tanish Chowdhary
Content marketer
17
min read

Odblokowywanie transkrypcji wideo YouTube za pomocą prostego przewodnika

13 lutego 2024 r.
#Transkrypcja
Proste sztuczki pozwalające zamienić podcasty w transkrypcje
Tanish Chowdhary
Tanish Chowdhary
Content marketer
19
min read

Proste sztuczki pozwalające zamienić podcasty w transkrypcje

6 lutego 2024 r.
#Podcasty
Satelity, klonowanie głosu i strategia, ojej!
Iryna Dzemyanchuk
Iryna Dzemyanchuk
Copywriter w Brask
7
min read

Satelity, klonowanie głosu i strategia, ojej!

5 lutego 2024 r.
#CaseStudy
Klikając "Akceptuję", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.