Personalizacja w edukacji oparta na sztucznej inteligencji: Rzeczywistość czy mit?

Personalizacja w edukacji oparta na sztucznej inteligencji: Rzeczywistość czy mit?

W stale ewoluującym krajobrazie edukacji pojawia się nowy horyzont, ukształtowany przez przełomowe postępy w generatywnej sztucznej inteligencji (Gen AI). Ponieważ stoimy u progu ery transformacji (przyszłość jest teraz!) Istotne jest zbadanie wieloaspektowych ról i potencjalnego wpływu Gen AI na przekształcenie sposobu, w jaki uczymy się, nauczamy i wchodzimy w interakcje z ogromnym oceanem wiedzy. Ta seria postów na blogu zespołu Brask poświęcona jest ujawnieniu niezliczonych sposobów, w jakie sztuczna inteligencja nie tylko ulepsza, ale rewolucjonizuje sferę edukacyjną.

Brask Education wyłania się jako awangarda w redefiniowaniu doświadczeń edukacyjnych. Transformacja ta jest szczególnie istotna w systemie edukacyjnym często uważanym za archaiczny, opierającym się głównie na tradycyjnym podejściu polegającym na demonstracji, praktyce i zrozumieniu. Integracja sztucznej inteligencji z systemami edukacyjnymi nie polega tylko na dostosowaniu się do indywidualnych stylów uczenia się; chodzi o stworzenie dostosowanej podróży edukacyjnej, która wyposaża każdego ucznia w narzędzia potrzebne do osiągnięcia jego celów. Takie spersonalizowane podejście ułatwia bardziej wydajne i dynamiczne środowisko uczenia się, zapewniając, że każdy uczeń może się rozwijać i doskonalić, nie poprzez dopasowanie się do z góry określonej formy, ale poprzez posiadanie unikalnej ścieżki uczenia się dostosowanej do jego potrzeb i aspiracji. Cyfrowa edukacja, zmieniając format, w dużej mierze utrwaliła tradycyjne metody, ale Brask stara się przełamać nowy grunt.

Oczekuje się, że wielkość globalnego rynku technologii edukacyjnych osiągnie 348,41 mld USD do 2030 r., rosnąc przy CAGR na poziomie 13,6% w latach 2023-2030.

Badanie przeprowadzone przez McKinsey & Company ujawnia, że technologie edukacyjne oparte na sztucznej inteligencji mogą potencjalnie zmniejszyć różnicę w osiągnięciach między uczniami o wysokich i niskich wynikach nawet o 20%.

Wzmacnianie pozycji twórców treści: Koncentracja na tym, co najważniejsze

U podstaw misji firmy Brask leży rewolucyjna koncepcja: przekształcenie krajobrazu edukacyjnego tak, aby obracał się wokół ucznia, a nie odwrotnie. Podejście to uznaje wyjątkowość każdej osoby, obejmując jej różne konteksty, pochodzenie i style uczenia się. Nadając priorytet spersonalizowanym ścieżkom uczenia się, umożliwiamy uczniom poruszanie się po ścieżce edukacyjnej w sposób, który współgra z ich indywidualnością. Ten model skoncentrowany na uczniu sprzyja bardziej angażującemu, skutecznemu i integracyjnemu środowisku uczenia się, w którym edukacja nie jest rozwiązaniem uniwersalnym, ale dostosowanym doświadczeniem, które ewoluuje wraz z każdym uczniem.

Koncepcja "personalizacji" w edukacji - termin, który pomimo swojej popularności, ma ograniczone praktyczne zastosowanie. Brask wyróżnia się nie tylko przyjęciem tej koncepcji, ale także jej aktualizacją zarówno w sferze online, jak i offline. Firma dostrzegła potencjał sztucznej inteligencji, aby nie tylko naśladować, ale także ulepszać i indywidualizować proces uczenia się. W najbliższej przyszłości przedstawimy nasze plany demokratyzacji edukacji na całym świecie i przeanalizujemy przykłady w kolejnych artykułach z tej serii.

Pavel Loutskerdyrektor ds. produktu w Brask Education, przedstawia dwutorowe podejście firmy do edukacji.

Pavel Loutsker
Dyrektor ds. produktu w Brask Education
Naszym pierwszym celem jest dostosowanie treści edukacyjnych do unikalnych potrzeb i aspiracji każdego ucznia" - wyjaśnia Loutsker. "Niezależnie od tego, czy użytkownik spędza intensywny weekend na nauce, czy preferuje codzienne sesje edukacyjne, nasza technologia AI została zaprojektowana tak, aby płynnie dostosowywać się do tych różnych stylów.

Dostosowywanie podróży edukacyjnej: Siła personalizacji i adaptacji w edukacji

Poza personalizacją, Brask i Rask AI są również orędownikami demokratyzacji edukacji. Wykorzystując sztuczną inteligencję, Rask AI tworzy integracyjne środowisko, w którym narzędzia edukacyjne są nie tylko równomiernie dystrybuowane, ale także intuicyjnie dostosowują się do zróżnicowanych potrzeb globalnej populacji. Takie podejście eliminuje konieczność tworzenia rozwiązań ukierunkowanych na określone segmenty, poszerzając tym samym dostęp do edukacji.

Marketing cyfrowy jest niezbędny, aby pomóc platformom EdTech, szczególnie tym, które koncentrują się na narzędziach tłumaczeniowych i lokalizacyjnych opartych na sztucznej inteligencji, dotrzeć do nauczycieli i uczniów oraz skutecznie im służyć.

W świecie, w którym istnieje ponad 7100 języków, internetowe platformy edukacyjne używają średnio tylko około 9, zgodnie z Global EdTech Language Diversity Rankings 2023. Pokazuje to dużą lukę w używaniu języków online i zmusza nas do zastanowienia się, na ile te platformy są naprawdę inkluzywne. 

Zajmując się ograniczeniami językowymi w edukacji, platformy takie jak Brask i Rask AI są pionierami w kierunku inkluzywności. Teraz uczniowie mogą uzyskać dostęp do treści edukacyjnych w dowolnym języku lub dialekcie, który preferują, przełamując tradycyjne bariery językowe. Takie podejście nie tylko poszerza grono odbiorców, ale także pogłębia zaangażowanie i efektywność uczenia się, czyniąc edukację bardziej dostępną i spersonalizowaną.

Poznaj najnowsze statystyki dotyczące sztucznej inteligencji w edukacji aby zrozumieć trendy na rynku edukacyjnym AI. Zbadaj dane na temat tego, jak ludzie postrzegają treści edukacyjne generowane przez sztuczną inteligencję w porównaniu z materiałami tworzonymi przez ludzi. Dowiedz się, jak korzystać ze sztucznej inteligencji w edukacji, korzystając z opinii ponad 30 ekspertów i naszego przeglądu narzędzi AI.

Kierowanie sukcesem: Rola wsparcia, motywacji i szybkiej informacji zwrotnej w edukacji

Rola tradycyjnego nauczyciela w tym nowym paradygmacie nie jest umniejszana, ale raczej wzmacniana. Brask uznaje niezastąpioną wartość nauczycieli, szczególnie w przekazywaniu umiejętności miękkich na kluczowych etapach wczesnej edukacji. Podejmują jednak również wyzwanie ekonomiczne związane z poleganiem wyłącznie na zasobach ludzkich w nauczaniu. Sztuczna inteligencja wyłania się jako opłacalna alternatywa, uzupełniająca, a nie zastępująca ludzki dotyk w edukacji.

Źródło: Statista

Oczekuje się, że całkowite przychody wykażą roczną stopę wzrostu (CAGR 2022-2027) na poziomie 11,66%, co daje prognozowaną wielkość rynku na poziomie 10,71 mld USD do 2027 roku.

To innowacyjne podejście pozycjonuje Brask i Rask AI nie tylko jako firmy, ale jako pionierów w dziedzinie technologii edukacyjnych, dążących do tego, aby nauka była nie tylko bardziej dostępna, ale także bardziej odpowiadała potrzebom szybko zmieniającego się świata. Ich zaangażowanie w integrację zaawansowanej sztucznej inteligencji z praktykami edukacyjnymi stanowi znaczący krok w kierunku bardziej integracyjnego i elastycznego środowiska uczenia się.

Lasse Rouhiainen
Autor Harvard Business Review
Systemy nauczania oparte na sztucznej inteligencji byłyby w stanie dostarczyć profesorom przydatnych informacji na temat stylów uczenia się, umiejętności i postępów ich uczniów, a także zasugerować, jak dostosować metody nauczania do indywidualnych potrzeb uczniów. Na przykład, niektórzy uczniowie mogą doświadczać trudności w nauce lub wyzwań, które wymagają dodatkowej uwagi lub korepetycji, aby nadążyć. Inni mogą robić postępy tak szybko, że nie są poddawani intelektualnym wyzwaniom i skorzystaliby z dodatkowych materiałów do nauki lub zadań. W obu tych hipotetycznych scenariuszach, systemy uczące się oparte na sztucznej inteligencji pomagałyby uczniom w osiągnięciu ich pełnego potencjału, całkiem możliwe, że zapobiegając ich przedwczesnemu porzuceniu nauki poprzez identyfikację problemów na tyle wcześnie, by umożliwić podjęcie odpowiednich działań naprawczych.
Źródło

Wizja firmy Brask: Wspieranie środowiska, w którym nauka bez wysiłku łączy się z codziennym życiem

Dążenie do modernizacji w edukacji wymaga strategicznej integracji sztucznej inteligencji, technologii, która może mieć znaczący wpływ. Weźmy na przykład pod uwagę niezbędną dwudziestominutową bezpośrednią interakcję z nauczycielem, która jest kamieniem węgielnym edukacji, szczególnie istotnym dla dzieci i młodzieży. Ta bezpośrednia interakcja międzyludzka jest niezastąpiona, ponieważ tworzy środowisko edukacyjne, którego sztuczna inteligencja nie jest w stanie naśladować.

Według International Data Corporation (IDC)globalne wydatki na AR i VR w edukacji mają osiągnąć 13,8 mld USD do 2023 r., co podkreśla rosnące znaczenie technologii immersyjnych w edukacji. Oprócz sztucznej inteligencji, integracja rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) jest niezwykle obiecująca.

Niemniej jednak, sztuczna inteligencja może odegrać transformacyjną rolę w niektórych aspektach procesu uczenia się. Rozważmy na przykład sfery samooceny i zadań domowych. Tradycyjnie projektowane przez nauczycieli, obszary te mogą zostać zrewolucjonizowane przez dynamiczne i interaktywne możliwości AI. Zastosowanie sztucznej inteligencji w tworzeniu angażujących scenariuszy przypominających gry lub wciągających doświadczeń edukacyjnych może znacznie poprawić zrozumienie i utrzymanie wiedzy przez uczniów.

Rewolucja w nauczaniu: zdolność AI do przejęcia 90% pracy administracyjnej nauczyciela

Poza salą lekcyjną, sztuczna inteligencja może znacznie poszerzyć zakres wpływu nauczyciela. Pozwala uczniom angażować się nie tylko w kontakt z nauczycielami, ale także z asystentami edukacyjnymi opartymi na sztucznej inteligencji, wspierając ciągły dialog edukacyjny. Integracja sztucznej inteligencji z ramami edukacyjnymi nie ma na celu zastąpienia tradycyjnej więzi nauczyciel-uczeń, ale wzbogacenie i urozmaicenie doświadczenia edukacyjnego. Wiąże się to z harmonijnym połączeniem konwencjonalnych metod nauczania i najnowocześniejszych osiągnięć technologicznych, dostosowanych do zróżnicowanych preferencji i stylów uczenia się uczniów.

Rozważając równowagę między ludzkimi nauczycielami a sztuczną inteligencją, można sobie wyobrazić, że duża część konwencjonalnych ról nauczycielskich, szczególnie tych skoncentrowanych na zadaniach administracyjnych, mogłaby być skutecznie obsługiwana przez generatywną sztuczną inteligencję. Nie podważa to znaczenia ludzkich nauczycieli, ale raczej podkreśla, że znaczna liczba obecnych ról nauczycielskich ma bardziej administracyjny charakter. Generatywna sztuczna inteligencja może kompetentnie wykonywać te funkcje administracyjne, potencjalnie zastępując do 90% tych ról bez szkody dla wyników edukacyjnych. Jednak pozostałe 10% nauczycieli, tych głęboko zaangażowanych w proces nauczania i mentoringu, jest niezwykle ważne. W tym ewolucyjnym modelu edukacyjnym technologia działa raczej jako drugi pilot niż jako zamiennik.

Model ten jest szczególnie istotny w edukacji dzieci w wieku do 11-12 lat, gdzie obecność żywego opiekuna jest niezbędna. Dla tych młodych uczniów element ludzki w nauczaniu jest niezastąpiony, zapewniając nie tylko wiedzę, ale także wsparcie emocjonalne i wskazówki. Sztuczna inteligencja w tym kontekście służy wzmocnieniu i wsparciu procesu edukacyjnego, oferując spersonalizowane narzędzia i zasoby edukacyjne, ale nie umniejsza wartości interakcji międzyludzkich we wczesnej edukacji.

McKinsey&Company
Agencja badawcza
Nasze obecne badania sugerują, że od 20 do 40 procent godzin pracy nauczycieli poświęcanych jest na czynności, które można zautomatyzować przy użyciu istniejącej technologii. Przekłada się to na około 13 godzin tygodniowo, które nauczyciele mogliby przekierować na działania prowadzące do lepszych wyników uczniów i większej satysfakcji nauczycieli. Krótko mówiąc, nasze badania sugerują, że istniejąca technologia może pomóc nauczycielom w przesunięciu od 20 do 40 procent ich czasu na działania wspierające naukę uczniów.
Źródło

Eksploracja raportu 2023 Global EdTech Language Diversity Report autorstwa Rask AI: Ujawniając krytyczne ustalenia dotyczące integracji językowej w edukacji cyfrowej, raport ten podkreśla rozbieżność między imponującym 21-języcznym repertuarem Siri a średnio 9 językami oferowanymi przez większość platform edukacyjnych. Zapoznaj się z tą wnikliwą analizą, aby wytyczyć ścieżkę w kierunku bardziej zróżnicowanego językowo krajobrazu EdTech.

Rask AI rewolucjonizuje krajobraz edukacyjny, umożliwiając tłumaczenie dowolnego filmu edukacyjnego na ponad 130 języków. Ta transformacyjna zdolność umożliwia nauczycielom planowanie lekcji, które rezonują z różnorodnym gronem uczniów, angażując interesariuszy ponad barierami językowymi. Ponadto Rask AI upraszcza gromadzenie i analizę danych, usprawniając złożone procesy i czyniąc je bardziej dostępnymi.

Dla uczniów ze specjalnymi potrzebami Rask AI oferuje możliwość tworzenia napisów w wielu językach, zapewniając integrację i dostępność dla wszystkich uczniów. Jesteśmy zaangażowani w integrację najnowocześniejszych rozwiązań opartych na sztucznej inteligencji, dostosowanych do personalizacji doświadczeń edukacyjnych, skuteczniejszego angażowania uczniów i optymalizacji edukacyjnych przepływów pracy. 

Generatywna sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sektor EdTech, automatyzując tworzenie rutynowych treści edukacyjnych, takich jak pytania praktyczne i podsumowania. Zmiana ta pozwala nauczycielom i twórcom treści skupić się na bardziej złożonych i unikalnych aspektach nauczania, takich jak opracowywanie ćwiczeń krytycznego myślenia i interaktywnych doświadczeń edukacyjnych.

Pavel Loutsker, Chief Product Officer w Brask Education, oferuje prowokacyjne stanowisko w sprawie integracji generatywnej sztucznej inteligencji w tym sektorze. Sugeruje on, że pojawienie się sztucznej inteligencji w automatyzacji rutynowego tworzenia treści oznacza znaczący zwrot, uwalniając nauczycieli do inwestowania swoich talentów w opracowywanie złożonych strategii uczenia się i wspieranie krytycznego myślenia. Spostrzeżenia Loutskera wywołują dyskusję na temat samej natury oryginalności treści edukacyjnych. Twierdzi on, że autentyczność nie wymaga, aby materiał był całkowicie nowatorski. Jego zdaniem, jeśli część, powiedzmy 20%, kursu ucieleśnia unikalne spostrzeżenia i kreatywną wizję nauczyciela, stanowi to cenny wkład. Resztę, często pochodną lub zmienioną treść, można skutecznie zmontować za pomocą sztucznej inteligencji.

Refleksje Loutskera zachęcają nas do ponownego rozważenia niektórych wskaźników innowacyjności w edukacji, podkreślając zmianę w sposobie projektowania i dostarczania doświadczeń edukacyjnych. Ta koncepcja połączenia pomysłowości twórcy z umiejętnościami sztucznej inteligencji może bardzo dobrze ukształtować przyszły dyskurs na temat kreatywności pedagogicznej i roli technologii w tym zakresie.

Patrząc w przyszłość do 2024 roku, cieszymy się, że możemy zademonstrować te postępy w działaniu, pokazując, w jaki sposób technologia może nie tylko poprawić edukację, ale także zniwelować różnice, połączyć kultury i stworzyć bardziej integracyjne środowisko uczenia się dla wszystkich.

Jeśli jesteś pasjonatem edukacji i chcesz być na bieżąco z najnowszymi innowacjami naszego zespołu w tej dziedzinie, koniecznie zapisz się do naszego newslettera.

FAQ

Nie znaleziono żadnych elementów.
Subskrybuj nasz biuletyn
Tylko wnikliwe aktualizacje, zero spamu.
Dziękujemy! Twoje zgłoszenie zostało odebrane!
Ups! Coś poszło nie tak podczas wysyłania formularza.

To też jest interesujące

10 najlepszych narzędzi do zamiany tekstu na mowę, aby zarobić więcej pieniędzy
Tanish Chowdhary
Tanish Chowdhary
Content marketer
13
min read

10 najlepszych narzędzi do zamiany tekstu na mowę, aby zarobić więcej pieniędzy

18 kwietnia 2024 r
#Text to Speech
Cięcie kosztów dzięki wewnętrznemu dubbingowi: Jak Pixellu obniżyło wydatki dzięki Rask AI dla treści wielojęzycznych
Maria Żukowa
Maria Żukowa
Szef działu kopii w firmie Brask
7
min read

Cięcie kosztów dzięki wewnętrznemu dubbingowi: Jak Pixellu obniżyło wydatki dzięki Rask AI dla treści wielojęzycznych

17 kwietnia 2024 r.
#CaseStudy
Najlepszy generator filmów krótkometrażowych AI na YouTube
Laiba Siddiqui
Laiba Siddiqui
Strateg i autor treści SEO
14
min read

Najlepszy generator filmów krótkometrażowych AI na YouTube

16 kwietnia 2024 r.
#Szorty
#Digest: Podróż i ciasto Rask AI w Q1
Maria Żukowa
Maria Żukowa
Szef działu kopii w firmie Brask
10
min read

#Digest: Podróż i ciasto Rask AI w Q1

11 kwietnia 2024 r
#Digest
Globalny sukces VR: 22% wzrost liczby odwiedzin i 40% powracających użytkowników dzięki japońskiej lokalizacji Rask AI
Maria Żukowa
Maria Żukowa
Szef działu kopii w firmie Brask
12
min read

Globalny sukces VR: 22% wzrost liczby odwiedzin i 40% powracających użytkowników dzięki japońskiej lokalizacji Rask AI

8 kwietnia 2024 r.
#CaseStudy
5 najlepszych narzędzi AI do tłumaczenia wideo w 2024 roku
Blessing Onyegbula
Blessing Onyegbula
Content Writer
8
min read

5 najlepszych narzędzi AI do tłumaczenia wideo w 2024 roku

2 kwietnia 2024 r.
#Tłumaczenie wideo
Jak tworzyć filmy z synchronizacją ruchu warg: Najlepsze praktyki i narzędzia AI na dobry początek
Mariam Odusola
Mariam Odusola
Content Writer
14
min read

Jak tworzyć filmy z synchronizacją ruchu warg: Najlepsze praktyki i narzędzia AI na dobry początek

28 marca 2024 r.
#Lip-sync
Kompletny przewodnik po tłumaczeniu wideo: Jak tłumaczyć filmy bez wysiłku
Lewis Houghton
Lewis Houghton
Copywriter
13
min read

Kompletny przewodnik po tłumaczeniu wideo: Jak tłumaczyć filmy bez wysiłku

25 marca 2024 r.
#Tłumaczenie wideo
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji w celu wzmocnienia pozycji nauczycieli i uwolnienia potencjału uczniów
Debra Davis
Debra Davis
5
min read

Wykorzystanie sztucznej inteligencji w edukacji w celu wzmocnienia pozycji nauczycieli i uwolnienia potencjału uczniów

20 marca 2024 r.
#AugmentingBrains
3000 filmów w 20 dni: Kampania Rask AI przełamująca bariery językowe w rodzinach
Iryna Dzemyanchuk
Iryna Dzemyanchuk
Copywriter w Brask
13
min read

3000 filmów w 20 dni: Kampania Rask AI przełamująca bariery językowe w rodzinach

18 marca 2024 r.
#CaseStudy
Wielojęzyczne ścieżki dźwiękowe YouTube i sztuczna inteligencja Rask
Siobhan O'Shea
Siobhan O'Shea
Copywriter marketingowy
15
min read

Wielojęzyczne ścieżki dźwiękowe YouTube i sztuczna inteligencja Rask

17 marca 2024 r.
#Tłumaczenie wideo
Właśnie uruchomiony! Platforma Rask AI to miejsce do tłumaczenia i zmiany przeznaczenia treści na dużą skalę.
Anton Selikhov
Anton Selikhov
Dyrektor ds. produktu w Rask AI
8
min read

Właśnie uruchomiony! Platforma Rask AI to miejsce do tłumaczenia i zmiany przeznaczenia treści na dużą skalę.

7 marca 2024 r.
#Video Translate
#Szorty
#Nowości
Jak platforma Rask AI pomaga założycielom w rozwoju ich działalności?
Tanish Chowdhary
Tanish Chowdhary
Content marketer
12
min read

Jak platforma Rask AI pomaga założycielom w rozwoju ich działalności?

4 marca 2024 r.
#Nowości
Przyszłość wielojęzycznych treści wideo: Jak sztuczna inteligencja zmienia zasady gry
Laiba Siddiqui
Laiba Siddiqui
Strateg i autor treści SEO
15
min read

Przyszłość wielojęzycznych treści wideo: Jak sztuczna inteligencja zmienia zasady gry

1 marca 2024 r.
#Video Translate
Jak uzyskać bezpłatne i szybkie transkrypcje audio i wideo?
Debra Davis
Debra Davis
10
min read

Jak uzyskać bezpłatne i szybkie transkrypcje audio i wideo?

29 lutego 2024 r.
#Transkrypcja
Zamiana dźwięku na tekst w mgnieniu oka: błyskawiczny przewodnik po błyskawicznych transkrypcjach
Donald Vermillion
Donald Vermillion
12
min read

Zamiana dźwięku na tekst w mgnieniu oka: błyskawiczny przewodnik po błyskawicznych transkrypcjach

26 lutego 2024 r.
#Transkrypcja
Centrum szkoleniowe psychologii redubbinguje całą bibliotekę kursów za pomocą Rask AI
Iryna Dzemyanchuk
Iryna Dzemyanchuk
Copywriter w Brask
6
min read

Centrum szkoleniowe psychologii redubbinguje całą bibliotekę kursów za pomocą Rask AI

22 lutego 2024 r.
#CaseStudy
Odblokowywanie transkrypcji wideo YouTube za pomocą prostego przewodnika
Tanish Chowdhary
Tanish Chowdhary
Content marketer
17
min read

Odblokowywanie transkrypcji wideo YouTube za pomocą prostego przewodnika

13 lutego 2024 r.
#Transkrypcja
Proste sztuczki pozwalające zamienić podcasty w transkrypcje
Tanish Chowdhary
Tanish Chowdhary
Content marketer
19
min read

Proste sztuczki pozwalające zamienić podcasty w transkrypcje

6 lutego 2024 r.
#Podcasty
Satelity, klonowanie głosu i strategia, ojej!
Iryna Dzemyanchuk
Iryna Dzemyanchuk
Copywriter w Brask
7
min read

Satelity, klonowanie głosu i strategia, ojej!

5 lutego 2024 r.
#CaseStudy
Klikając "Akceptuję", wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookie na Twoim urządzeniu w celu usprawnienia nawigacji w witrynie, analizy korzystania z witryny i pomocy w naszych działaniach marketingowych. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności.